Павлов Сергій Володимирович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (11)

1. Инновационные технологии в жизни современного человека. Часть 3: Серия монографий / [авт.кол. : В.В. Гамаюнова, И.П. Криничная, Я.Е. Львович, С.В. Павлов, А.П. Преображенский, Романюк А.Н., Романюк О.В., Вяткин С.И..]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 – 208 с. : ил., табл. – (Серия «Инновационные технологии в жизни современного человека», Часть 3) Інноваційні технології в житті сучасної
2. KozlovskaTetiana Optoelectronic means for diagnosing of human pathologies / T. Kozlovska, S. Pavlov : [Monograph]. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 51 p.
3. Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації [Текст] : монографія / С. В Павлов, О. Г. Аврунін, С. М. Злепко [та ін.] ; за ред. С. Павлова, О. Авруніна. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2019. – 260 с. – ISBN 978-617-7237-59-3.Павлов С. В., Аврунін О. Г., Злепко С. М., Бодянський Є. В., Колісник П. Ф., Лисенко О. М., Чайковський І. А., Філатов В. О. Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації : монографія. 2019. 260 с.
4. Фотодинамічна терапія з вибірковим лазерним сканувальним опроміненням поверхневих новоутворень [Текст] : монографія / О. М. Чепурна, І. О. Штонь, С. В. Павлов [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Павлова. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 180 с. – ISBN 978-966-641-713-1.
5. Системи та пристрої відображення інформації [Текст] : монографія / С. В. Павлов, Г. Д. Дорощенков, З. Ю. Готра [ та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 216 с. – ISBN 978-966-641-720-9.
6. Азарова А. О. Теоретичні засади проектування системи розширення ринків збуту вітчизняних підприємств [Текст] / А. О. Азарова, С. В. Павлов, М. П. Логвинюк // Теорія і практика діяльності підприємств : кол. монографія / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2017. – Розд. 4.6. – С. 375-396.
7. Оптико-електронні засоби діагностування периферичного кровообігу з підвищеною достовірністю / Павлов С. В., Козловська Т. І., Василенко В. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 140 с.
8. Мікроелектронні сигнальні перетворювачі теплових сенсорів потоку [Текст] : монографія / З. Ю. Готра , С. В. Павлов , Р. Л. Голяка [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 240 с. - ISBN 978-966-641-500-7.
9. Фізичні основи біомедичної оптики [Текст] : монографія / С. В. Павлов, В. П. Кожем`яко, П. Ф. Колісник та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 152 с.
10. Фізичні основи біомедичної оптики [Текст] : монографія / С. В. Павлов, В. П. Кожем`яко, П. Ф. Колісник [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 152 с.
11. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи : монографія / С. В. Павлов, В. П. Кожем`яко, В. Г. Петрук, П. Ф. Колісник.- Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 254 с.

Навчальні посібники (4)

1. Апаратура для фізіотерапії та діагностики [Текст] : навчальний посібник / С. М. Злепко, С. В. Павлов, В. Б. Василенко та [ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. - 212 с. - ISBN 978-966-641-451-2.
2. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів [Текст] : навчальний посібник / В. Г. Абакумов, З. Ю. Готра, С. М. Злепко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 352 с. - ISBN 978-966-641-445-1.
3. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування [Текст] : навчальний посібник / [С. М. Злепко, С. В. Павлов, Л. Г. Коваль, І. С. Тимчик]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 133 с.
4. Павлов С. В. Адаптивна оптика [Текст] : лабораторний практикум / С. В. Павлов, С. Є. Тужанський, Т. І. Козловська. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 61 с.

Патенти (71)

1. Пат. 146962 UA, МПК E01C 11/22. Бордюр універсальний [Текст] / С. В. Павлов, В. А. Огородніков, В. П. Башинський, М. І. Побережний, І. В. Коц (Україна). – № u 2020 06860 ; заявл. 26.10.2020 ; опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13. – 4 с. : кресл.
2. Пат. 147436 UA, МПК G01N 27/00. Пристрій для вимірювання концентрації аміаку та діагностики штамів бактерії Helicobacter pylori [Текст] / О. В. Осадчук, Н. І. Осадчук, Я. О. Осадчук, О. С. Звягін, С. В. Павлов, О. В. Власенко (Україна). – № u 2020 08299 ; заявл. 14.12.2020 ; опубл. 05.05.2021, Бюл. № 18. – 5 с. : кресл.
3. Пат. 148247 UA, МПК G01N 27/00. Пристрій для вимірювання концентрації аміаку та діагностики штамів бактерії Helicobacter Pylori [Текст] / О. В. Осадчук, Н. І. Осадчук, Я. О. Осадчук, О. С. Звягін, С. В. Павлов, О. В. Власенко (Україна). – № u 2021 00447 ; заявл. 05.02.2021 ; опубл. 21.07.2021, Бюл. № 29. – 5 с. : кресл.
4. Пат. 147978 UA, МПК G01N 27/00. Радіовимірювальний перетворювач для вимірювання концентрації аміаку та діагностики штамів бактерії Helicobacter pylori [Текст] / О. В. Осадчук, Н. І. Осадчук, Я. О. Осадчук, О. С. Звягін, С. В. Павлов, О. В. Власенко (Україна). – № u 2021 00827 ; заявл. 22.02.2021 ; опубл. 23.06.2021, Бюл. № 25. – 5 с. : кресл.
5. Пат. 140764 UA, МПК E01C 5/06. Бруківка з полімеркомпозиційного матеріалу [Текст] / С. В. Павлов, В. А. Огородніков, І. В. Коц, М. І. Побережний (Україна). – № u 2019 08724 ; заявл. 19.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 4 с. : кресл.
6. Пат. 135903 UA, МПК H03F 3/26. Буферний каскад [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, С. В. Богомолов, М. Р. Обертюк, Р. М. Медяний (Україна). – № u 2019 01340 ; заявл. 11.02.2019 ; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. – 6 с. : кресл.
7. Пат. 135997 UA, МПК H03K 3/00 ; G05B 1/01. Генератор струму зсуву нуля [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, М. Р. Обертюх (Україна). – № u 2019 02210 ; заявл. 04.03.2019 ; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. – 5 с. : кресл.
8. Пат. 123758 UA, МПК G05F 1/08? H01L 27/00. Джерело опорної напруги [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, М. Р. Обертюх (Україна). - № u 2017 08512 ; заявл. 19.08.2017 ; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
9. Пат. 130555 UA, МПК H03F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, С. В. Павлов, Є. С. Генеральницький (Україна). - № u 2018 07239 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23. - 8 с. : кресл.
10. Пат. 126162 UA, МПК H03K 5/22, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, В. С. Павлов, Я. Ю. Куш (Україна). - № u 2017 12878 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. - 7 с. : кресл.
11. Пат. 126663 UA, МПК G05F 1/10, G05F 1/56, G05F 1/567. Двополюсне джерело струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, С. В. Павлов, М. Д. Ващук (Україна). - № u 2018 01663 ; заявл. 19.02.2018 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. - 4 с. : кресл.
12. Пат. 128149 UA, МПК G05F 1/10, G05F 1/56, G05F 1/567. Двополюсне джерело струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, С. В. Павлов, Д. С. Чорний (Україна). - № u 2018 01622 ; заявл. 19.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.
13. Пат. 128160 UA, МПК G05F 1/10, G05F 1/56. Двополюсне джерело струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, С. В. Павлов, В. В. Самко (Україна). - № u 2018 01937 ; заявл. 26.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.
14. Пат. 126402 UA, МПК H03F 3/26, G05B 1/00. Підсилювач постійного струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, C. В. Богомолов, Д. А. Моторнюк, О. О. Гудименко (Україна). - № u 2017 00126, заявл. 03.01.2017 , опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. - 6 с. : кресл.
15. Пат. 118090 UA, МПК H03F 3/26. Підсилювач постійного струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, C. В. Богомолов, П. В. Чирва, Є. В. Горабовський (Україна). - № u2017 00093; заявл. 03.01.2017 ; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14. - 6 с. : кресл.
16. Пат. 117324 UA, МПК G01N 33/00, A61N 5/00. Спосіб фазової томографічної діагностики патологій молочної залози [Текст] / Н. І. Заболотна, С. В. Павлов, Б. П. Олійниченко (Україна). - № u2016 13343 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. - 5 с. : кресл., табл.
17. Пат. 116654 UA, МПК G01N 33/48, A61B 5/00. Спосіб лазерної поляризаційної діагностики раку молочної залози за поляризаційними мапами плазми крові людини [Текст] / Н. І. Заболотна, С. В. Павлов, Б. П. Олійниченко (Україна). - № u 2016 13394 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
18. Пат. 121436 UA, МПК A01K 61/10, A01K 61/17. Пристрій для керування інкубаційним процесом в рибоводстві [Текст] / С. М. Злепко, Н. В. Тітова, К. С. Навроцька, C. В. Костішин, С. В. Павлов (Україна). - № u201704746 ; заявл. 17.05.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. - 5 с. : кресл.
19. Пат. 135814 UA, МПК G01N 33/00 ; A61B 5/00. Спосіб лазерної поляризаційної діагностики раку молочної залози за Джонс-матричними мапами плазми крові людини [Текст] / Н. І. Заболотна, С. В. Павлов, О. В. Карась, К. О. Радченко (Україна). – № u 2018 12519 ; заявл. 17.12.2018 ; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. – 5 с. : кресл.
20. Пат. 108575 UA, МПК H03F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, С. В. Павлов, Ю. О. Сеник (Україна). - № u201600017 ; заявл. 04.01.2016 ; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14. - 7 с. : кресл.
21. Пат. 108574 UA, МПК H03K 5/22, H03F 3/26. Відбивач струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, С. В. Павлов, Д. В. Куций (Україна). - № u2016 00015 ; заявл. 04.01.2016 ; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл.
22. Пат. 107490 UA, МПК A61B 5/02. Фотоплетизмограф [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, О. О. Сидорук (Україна). - № u201512090 ; заявл. 07.12.2015 ; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
23. Пат. 103308 UA, МПК A61B 18/20, G01N 33/48. Спосіб виявлення патологічних змін кровоносних судин [Текст] / Л. І. Тимченко, С. В. Павлов, Н. І. Кокряцька, Л. В. Абраменко (Україна). - № u201505865 ; заявл. 15.06.2015 ; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23. - 4 с. : кресл.
24. Пат. 97950 UA, МПК A61B 3/02. Оптико-електронний пристрій дослідження сітківки ока [Текст] / С. В. Павлов, Л. І. Тимченко, Л. В. Марченко, Й. Р. Салдан, Д. В. Вовкотруб (Україна). - № u201411897 ; заявл. 03.11.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. - 5 с. : кресл.
25. Пат. 99286 UA, МПК G09B 7/07. Автоматизована інформаційна система для дослідження когнітивних функцій людини [Текст] / С. В. Павлов, К. С. Навроцька, С. М. Злепко, С. В. Тимчик (Україна). - № u201413764 ; заявл. 22.12.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
26. Пат. 99581 UA, МПК A61B 5/02. Фотоплетизмограф [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, А. Ю. Клапоущак, О. О. Сидорук (Україна). - № u201500059 ; заявл. 05.01.2015 ; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
27. Пат. 86607 UA, МПК G01N 33/48, A61B 5/00. Спосіб вимірювання мюллер-матричної орієнтаційної томограми полікристалічних мереж оптико-анізотропних шарів біологічних тканин [Текст] / Н. І. Заболотна, С. В. Павлов, С. В. Костюк, І. В. Колотченко (Україна). - № u201306576 ; заявл. 27.05.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. - 6 с. : кресл.
28. Пат. 89377 UA, МПК A61B 5/02. Оптико-електронний пристрій діагностування стану периферичного кровообігу [Текст] / В. С. Павлов, Т. І. Козловська (Україна). - № u201306212 ; заявл. 20.05.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8. - 5 с. : кресл.
29. Пат. 89902 UA, МПК H03F 3/04. Відбивач струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, С. В. Богомолов, В. М. Попенко (Україна). - № u201306542 ; заявл. 27.05.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
30. Пат. 89908 UA, МПК A61B 3/06. Оптико-електронний пристрій для фототерапії ока [Текст] / С. В. Павлов, Д. В. Вовкотруб, О. С. Камінський, Й. Р. Салдан (Україна). - № u201306895 ; заявл. 01.06.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
31. Пат. 89910 UA, МПК A61B 3/02. Оптико-електронний пристрій для дослідження дна ока [Текст] / С. В. Павлов, Д. В. Вовкотруб, Й. Р. Салдан, Н. П. Бабюк (Україна). - № u201306898 ; заявл. 01.06.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
32. Пат. 90280 UA, МПК H03F 3/04. Відбивач струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, С. В. Богомолов, С. І. Павлович (Україна). - № u201309914 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 25.06.2014, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
33. Пат. 92080 UA, МПК G06T 15/00. Пристрій для визначення інтенсивності спекулярної складової кольору [Текст] / С. В. Павлов, С. О. Романюк, М. П. Піддубецька (Україна). - № u201402658, заявл. 17.03.2014 , опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14. - 10 с. : кресл.
34. Пат. 94490 UA, МПК A61B 3/06. Кореляційна система аналізу структурних змін мікросудин кон`юнктиви ока [Текст] / С. В. Павлов, Л. І. Тимченко, Л. В. Марченко, П. Ф. Колісник, С. О. Романюк, Н. П. Бабюк (Україна). - № u201406807, заявл. 16.06.2014 , опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21. - 6 с. : кресл.
35. Пат. 84381 UA, МПК H03K 5/24, G05B 1/01. Підсилювач постійного струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, М. Ю. Теплицький, В. М. Попенко (Україна). - № u201301362; заявл. 05.02.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. - 7 с. : кресл.
36. Пат. 77057 UA, МПК A61B 3/06. Кореляційна система аналізу для патологій очного дна [Текст] / С. В. Павлов, Д. В. Вовкотруб, К. І. Гаврилюк, А. О. Рожман (Україна). - № u201208811, заявл. 17.07.2012 , опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. - 6 с. : кресл.
37. Пат. 69736 UA, МПК H03K 5/24, G05B 1/01. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, А. М. Девдюк, С. В. Павлов, В. А. Гарнага (Україна). - № u201112866 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
38. Пат. 69737 UA, МПК H03K 5/24, G05B 1/01. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, А. М. Девдюк, С. В. Павлов, В. А. Гарнага (Україна). - № u201112867 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 6 с. : кресл.
39. Пат. 69740 UA, МПК H03K 5/24, G05B 1/01. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, В. Є. Яцик, М. Ю. Теплицький, С. В. Павлов (Україна). - № u201112871 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 6 с. : кресл.
40. Пат. 72141 UA, МПК G02F 7/00, A61B 5/00, H03M 1/12. Оптико-електронна експертна система [Текст] / С. В. Павлов, Д. В. Вовкотруб, А. Б. Огородніков (Україна). - № u201200576 ; заявл. 18.01.2012 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. - 6 с. : кресл.
41. Пат. 75053 UA, МПК H03K 5/22, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, С. В. Павлов, Д. О. Кириленко (Україна). - № u201203193 ; заявл. 19.03.2012 ; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22. - 8 с. : кресл.
42. Пат. 66884 UA, МПК A61B 5/02. Цифровий оптоелектронний спецпроцесор [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, А. В. Темчишена (Україна). - № a201107418 , заявл. 14.06.2011 , опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
43. Пат. 69739 UA, МПК H03K 5/24, G05B 1/01. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, А. М. Девдюк, С. В. Павлов, В. А. Гарнага (Україна). - № a201112870 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 6 с. : кресл.
44. Пат. 69741 UA, МПК H03K 5/22, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, С. В. Богомолов, А. В. Росощук (Україна). - № a201112873 ; заявл. 02.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. - 6 с. : кресл.
45. Пат. 70129, МПК A61B 3/12. Офтальмоскоп фотографічний [Текст] / С. В. Павлов, А. О. Рожман, Д. В. Вовкотруб, О. В. Рязанов (Україна). - № u201113978 , заявл. 28.11.2011 , опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.
46. Пат. 63950 UA, МПК H03K 5/00, G05B 1/00. Підсилювач постійного струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, Д. О. Кириленко, С. В. Богомолов (Україна). - № u201103782 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
47. Пат. 65267 UA, МПК H03K 5/22, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, Д. О. Кириленко, С. В. Павлов (Україна). - № u201107992; заявл. 24.06.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. - 4 с. : кресл.
48. Пат. 65530 UA, МПК H03K 5/24, G05B 1/01. Двотактний симетричний підсилювач постійного струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, О. В. Дудник (Україна). - № u201105802; заявл. 10.05.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23. - 4 с. : кресл.
49. Пат. 38731 UA, МПК A61B 5/0205, G01N 21/01. Волоконно-оптичний пристрій для дослідження периферійного кровообігу [Текст] / В. П. Кожем`яко, В. С. Павлов, Р. В. Просоловський (Україна). - № u200806826 ; заявл. 19.05.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. - 4 с. : іл.
50. Пат. 27028 UA, МПК A61B 5/02. Спосіб визначення мікроциркуляції кровотоку в щелепно-лицьовій ділянці [Текст] / С. В. Павлов, О. C. Барило, О. О. Тимофєєв, С. М. Марков, І. В. Шевчук (Україна). - № u200706842 ; заявл. 18.06.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 19. - 3 с. : іл.
51. Пат. 28725 UA, МПК A61B 5/02. Пристрій для дослідження периферійної мікроциркуляції кровотоку в щелепно-лицьовій ділянціі [Текст] / С. В. Павлов, О. C. Барило, О. О. Тимофєєв, С. М. Марков, І. В. Шевчук (Україна). - № u200706843 ; заявл. 18.06.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 24. - 4 с. : іл.
52. Пат. 80530 UA, МПК G06G 7/14. Спосіб порогового паралельного додавання тривалостей групи часових інтервалів [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. Б. Гайда, С. В. Павлов, Л. М. Куперштейн (Україна). - № u2003087549 , заявл. 11.08.2003 , опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16. - 5 с. : кресл.
53. Пат. 80530 UA, МПК G06G 7/14. Спосіб порогового паралельного додавання тривалостей групи часових інтервалів [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. Б. Гайда, С. В. Павлов, Л. М. Куперштейн (Україна). - № 2003087549 ; заявл. 11.08.2003 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16. - 5 с. : кресл.
54. Пат. 18471 UA, МПК A61B 5/02. Фотоплетизмограф [Текст] / Т. Б. Мартинюк, С. В. Павлов, М. В. Матохнюк, Л. П. Веленчук (Україна). - № u200604608 ; заявл. 25.04.2006 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
55. Пат. 18563 UA, МПК A61B 5/026. Пристрій для визначення периферійного кровонаповнення передньої черевної стінки [Текст] / С. В. Павлов, О. В. Кателян, С. Д. Хіміч, Н. В. Мазур, О. В. Гладська (Україна). - № u200605088 ; заявл. 10.05.2006 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
56. Пат. 18565 UA, МПК A61B 5/026. Спосіб визначення периферійного кровонаповнення передньої черевної стінки [Текст] / С. В. Павлов, О. В. Кателян, С. Д. Хіміч, Н. В. Мазур, О. В. Гладська (Україна). - № u200605090 ; заявл. 10.05.2006 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
57. Пат. 9909 UA, МПК A61B 5/02. Фотоплетизмограф [Текст] / С. В. Павлов,Т. Б. Мартинюк, Т. І. Козловська (Україна). - № u200503828 ; заявл. 22.04.2005 ; опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. - 4 с. : кресл.
58. Пат. 60625 A UA, МПК H03M 1/00, H03M 13/00. Перетворювач напруги в код [Текст] / В. П. Кожем`яко, С. В. Павлов, О. М. Семенець (Україна). – № 2003010396 ; заявл. 16.01.2003 ; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10. – 3 с. : кресл.
59. Пат. 53731 UA, МПК G06G 7/16, G06G 7/12. Пристрій для множення довжин часових інтервалів [Текст] / В. П. Кожем`яко, С. В. Павлов, К. І. Станчук (Україна). – № 2000020899 ; заявл. 17.02.2000 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
60. Пат. 60622 А UA, МПК A61F 9/00. Спосіб визначення вмісту кисню в судинах сітківки ока та пристрій для його реалізації [Текст] / Й. Р. Салдан, С. В. Павлов, О. М. Семенець, Ю. Й. Салдан, В. Й. Салдан (Україна). - № 2003010391 ; заявл. 16.01.2003 ; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10. - 3 с. : кресл.
61. Пат. 60514 А UA, МПК A61B 5/145, A61B 5/1455. Спосіб визначення ступеня насичення киснем судин сітківки [Текст] / Й. Р. Салдан, С. В. Павлов, О. М. Семенець, Ю. Й. Салдан, В. Й. Салдан (Україна). - № 2002118957 ; заявл. 12.11.2002 ; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10. - 2 с. : кресл.
62. Пат. 60626 A UA, МПК A61B 3/12. Спосіб дослідження дна ока [Текст] / Й. Р. Салдан, С. В. Павлов, І. Л. Черешнюк, О. М. Семенець, І. В. Галінський (Україна). – № 2003010397 ; заявл. 16.01.2003 ; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10. – 2 с. : кресл.
63. Пат. 52616 UA, МПК GO6G7/14, G06K 9/00. Спосіб розпізнавання зображень з око-процесорним виділенням визначників та пристрій для його здійснення [Текст] / В. П. Кожем`яко, С. В. Павлов, О. І. Понура, Р. Р. Хами, А. В. Кожем`яко, О. В. Кожем`яко (Україна). – № 98031282 ; заявл. 12.03.1998 ; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. - 6 с. : кресл.
64. Пат. 60623 A UA, МПК A61F 9/00. Спосіб визначення структурних елементів та змін на дні ока [Текст] / Й. Р. Салдан, С. В. Павлов, О. М. Семенець, Ю. Й. Салдан, І. В. Галінська(Україна). – № 2003010393 ; заявл. 16.01.2003 ; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10. – 2 с. : кресл.
65. Пат. 60627 A UA, МПК G06F 15/00. Пристрій для кореляційного аналізу біозображень [Текст] / В. П. Кожем`яко, С. В. Павлов, Д. Ш. Гельман, О. М. Семенець (Україна). – № 2003010398 ; заявл. 16.01.2003 ; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10. – 4 с. : кресл.
66. Пат. 56506 A UA, МПК A61F 5/00. Спосіб оптико-електронного контролю неоваскуляризації рогової оболонки [Текст] / Й. Р. Салдан, С. В. Павлов, О. М. Семенець, Ю. Й. Салдан, А. З. Хані, А. А. Дауд(Україна). – № 2002075356 ; заявл. 01.07.2002 ; опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5. – 2 с. : кресл.
67. Пат. 46070 A UA, МПК G04G 1/00, G04G 3/00, A61B 5/00. Біопроцесорний таймер-годинник [Текст] / В. П. Кожем`яко, С. В. Павлов, П. Ф. Колеснік, С. М. Білан, І. М. Савалюк, Н. В. Кожем`яко, Р. Х. Рамі (Україна). – № 98062879 ; заявл. 02.06.1998 ; опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5. – 7 с. : кресл.
68. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21876
69. Пат. 34752 A UA, МПК G02F 3/00. Оптоелектронний десятковий суматор [Текст] / В. П. Кожем`яко, К. В. Кожем`яко, С. В. Павлов, О. О. Скляренко, С. С. Яремчук (Україна). – № 99073752 ; заявл. 02.07.1999 ; опубл. 15.03.2001, Бюл. № 2. – 6 с. : кресл.
70. Пат. 43210 A UA, МПК A61B 5/02 . Спосіб визначення відновлення трофічного комплексу при міоспастичному синдромі після постізометричної релаксації [Текст] / С. В. Павлов, П. Ф. Колісник, І. Я. Островський, М. В. Матохнюк (Україна). – № 2001042382 ; заявл. 10.04.2001 ; опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10. – 3 с. : кресл.
71. Пат. 22958 A UA, МПК G04G 9/00, G04G 3/00. Оптоелектронний годинник [Текст] / В. П. Кожем`яко, С. В. Павлов, В. А. Подорожнюк, К. В. Кожем`яко, С. М. Білан, І. М. Савалюк (Україна). – № 97020697 ; заявл. 18.02.1997 ; опубл. 30.06.1998, Бюл. № 3. – 16 с. : кресл.

Статті (76)

1. Yarmolenko V., Burennikov N., Pavlov S. , Kavetskiy V., Zavgorodnii I., Havrysh K., Pinaieva O. Practice Analysis of Effectiveness Components for the System Functioning Process: Energy Aspect. International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence”. (ISDMCI 2021), Ukraine, May 24–28, 2021. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. Springer, Cham, 2021. Vol. 77. Р. 282-296.
2. Романюк С.О., Павлов С.В., Романюк О.Н., Тітова Н.В. Інтелектуалізовані високопродуктивні системи планування пластичних і реконструктивних операцій на обличчі людини /Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”, No2 (40), 2020, -С.56-65.
3. O. Karas, S. Pavlov, and N. Zabolotna, “Optical electronic system for analysis of blood plasma films polarization maps”, Journal of science. Lyon, №17, pp. 28–32, 2021.
4. Математична модель взаємозв`язку генотипу хворих РМЗ по BRCA1 і TP53 і гістологічного типу пухлини на основі методу множинної регресії [Текст] / А. Оразаєва, Д. Тусупов, С. Павлов та ін. // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2021. – № 1. – С. 59-68.
5. Волоконно-оптичний малоінвазивний дифузний розсіювач на оптичному волокні для внутрішньотканинного лазерного впливу [Текст] / О. Комарова, В. Холін, М. Терещенко та ін. // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2021. – № 1. – С. 39-46.
6. Павлов С.В., Романюк О.Н., Романюк С.О.Використання морфінгу зображень у медицині. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. Том 38 № 2 (2019), С.5-9.
7. Карась О. В. Аналіз роботи системи підтримки прийняття рішень на основі нейромережі для медичного діагностування [Текст] / О. В. Карась, Н. І. Заболотна, С. В. Павлов // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2020. – № 1. – С. 38-44.
8. Застосування спектрофотометрічних методів для дослідження оптичних показників біотканин [Текст] / Ж. М. Хоменко, А. К. Зильгараева, С. В. Павлов, О. С. Безкревний // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2020. – № 1. – С. 52-60.
9. Методи попередньої обробки томографічних зображень очного дна [Текст] / С. В. Павлов, Й. Р. Салдан, С. М. Злепко [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2019. – № 2. – С. 4-12. Павлов С. В., Салдан Й. Р., Злепко С. М., Азаров О. Д., Тимченко Л. І., Абраменко Л. В. Методи попередньої обробки томографічних зображень очного дна. Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. 2019. № 2. С. 4-12.
10. Khomenko J. Biometric signal processing at radar remote diagnostics of cardio-respiratory human activity [Текст] / J. Khomenko, S. Pavlov // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 1. – С. 50-54.
11. Зильгараева А. К. Технологии неинвазивных оптических методов определения уровня глюкозы в крови [Текст] / А. К. Зильгараева, С. В. Павлов, Н. К. Смайлов // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 1. – С. 55-62.
12. Оцінювання діабетичного макулярного набряку за допомогою апарату нечітких множин [Текст] / Л. В. Абраменко, С. В. Павлов, Й. Р. Салдан [та ін.] // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 1. – С. 69-76. Абраменко Л. В., Павлов С. В., Салдан Й. Р., Тимченко Л. І., Горбатюк Т. Л. Оцінювання діабетичного макулярного набряку за допомогою апарату нечітких множин. Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. 2019. № 1. С. 69-76.
13. Застосування методу KVΡ-перетворення формування еталон-масок при обробленні фотоплетизмографічної інформації [Текст] / С. В. Павлов, В. П. Думенко, П. Ф. Колісник, А. Ю. Клапоущак // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 2. – С. 20-28.
14. Оптичні технології підвищення репродуктивної здатності осетрових видів риб [Текст] / Н. В. Тітова, С. В. Павлов, С. М. Злепко [та ін.] // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 2. – С. 71-78. Тітова Н. В., Павлов С. В., Злепко С. М., Піротті Є. Л., Піротті О. Є. Оптичні технології підвищення репродуктивної здатності осетрових видів риб. Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. 2019. № 2. С. 71-78.
15. Оптико-електронна cистема оцінювання динамічних змін біомедичних зображень мікросудин очного дна [Текст] / С. В. Павлов, Н. П. Бабюк, С. М. Злепко [та ін.] // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 2. – С. 79-89. Павлов С. В., Бабюк Н. П., Злепко С. М., Салдан Й. Р., Абраменко Л. В. Оптико-електронна cистема оцінювання динамічних змін біомедичних зображень мікросудин очного дна. Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. 2019. № 2. С. 79-89.
16. Павлов С. В. Адаптивне визначення дифузної та спекулярної складових кольору для рендерингу зображень облич при плануванні пластичних операцій [Текст] / С. В. Павлов, С. О. Романюк, М. Л. Нечипорук // Scientific Journal «ScienceRise». – 2018. – № 8. – С. 24-28.
17. Павлов С. В. Ефективність передачі сонячного випромінювання на відстань по волоконно-оптичним кабелям [Текст] / С. В. Павлов, Є. О. Ходяков, М. П. Марцев // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2018. – № 1. – С. 73-80.
18. S. V. Pavlov, O. V. Karas and V. V. Sholota “Processing and analysis of images in the multifunctional classification laser polarimetry system of biological objects”, Proceedings of SPIE, 10750, Reflection, Scattering, and Diffraction Surfaces VI, p. 107500N-1-107500N-8, September. 2018.
19. Азарова А. О. Комплексна цільова програма оптимізації маркетингової політики вітчизняних підприємств на основі СППР «СОЛОН–2» [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, С. В. Павлов, М. П. Логвинюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка". – 2017. – № 2(8). – С. 75-80.
20. Павлов С. В. Ультрафіолетова спектрофотометрія плазми крові для визначення альбумін – глобулінового коефіцієнту у діагностуванні патологій молочних залоз [Текст] / С. В. Павлов, В. В. Шолота // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2017. – № 1. – С. 4-9.
21. Оцінювання якості зображень томограм макулярної області сітківки ока [Текст] / С. В. Павлов, Й. Р. Салдан, Л. І. Тимченко [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2017. – № 3. – С. 4-13.
22. Оцінювання якості зображень томограм макулярної області сітківки ока [Текст] / С. В. Павлов, Й. Р. Салдан, С. М. Злепко [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2017. – № 3. – С. 14-22.
23. Проблеми і шляхи створення ефективних оптикоелектронних ІС [Текст] / С. В. Павлов, С. В. Тимчик, М. В. Бачинський, С. В. Якубовська // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2017. – № 2. – С. 72-79.
24. Оптико-електронний мультиспектральний пристрій для визначення стану периферичного кровообігу [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, В. П. Думенко, О. О. Сидорук // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2015. - № 2. - С. 50-54.
25. Модель для відтворення спекулярної складової кольору в засобах комп`ютерної графіки[Текст] / С. В. Павлов, С. О. Романюк, О. Н. Романюк, О. В. Мельник// Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2015. - № 3. - C. 50-57.
26. Function-based gpu architecture [Текст] / С. И. Вяткин, С. А. Романюк, С. В. Павлов, А. А. Дудник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2015. - № 1. - С. 139-144.
27. Ronald Rovira, Marcia M. Bayas, Sergey V. Pavlov, Tatiana I. Kozlovskaya, Piotr Kisała, Ryszard S. Romaniuk, Gulbahar Yussupova, "Application of a modified evolutionary algorithm for the optimization of data acquisition to improve the accuracy of a video-polarimetric system / R. Rovira, M. M. Bayas, S. V. Pavlov [etc.] // Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, 981619, 17 December 2015. - 2015. - Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/284702401 ; doi : 10.1117/12.2229087.
28. Оптико-электронная технология для оперативного определения функционального состояния человека / С. В. Павлов, А. Н. Романюк, Л. Г. Коваль, Е. Л. Лаугс // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. - 2015. - Вип. 2. - С. 68-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_inf_2015_2_13
29. Дослідження та розробка нових методів проведення фотодинамічної терапії із використанням лазерного випромінювання [Текст] / С. В. Павлов, С. Є. Тужанський, В. В. Холін [та ін.] // Фотобіологія та фотомедицина. - 2014. - № 1, 2. - С. 99-104.
30. Метод и поляриметрическая система локальной дифференциации патологий анизотропных биотканей [Текст] / Р. У. Ровира, С. Е. Тужанскй, С. Н. Савенков [и др.] // Фотобіологія та фотомедицина. - 2014. - № 3, 4. - С. 113-120.
31. Підвищення ефективності фотодинамічної терапії шляхом вибіркового лазерного сканування пухлини,залежно від наявності флуоресценції [Текст] / О. М. Чепурна, І. О. Штонь, С. В. Павлов [та ін.] // Фотобіологія та фотомедицина. - 2014. - № 3, 4. - С. 107-112.
32. Заболотна Н. І. Діагностичні можливості орієнтаційної та фазової Мюллер- матричної томографії полікристалічних мереж плазми крові [Текст] / Н. І. Заболотна, С. В. Павлов // Фотобіологія та фотомедицина. - 2014. - № 3, 4. - С. 101-106.
33. Vyatkin S. I. Shadows generation using geometry shaders [Текст] / S. I. Vyatkin, O. N. Romanyuk, S. V. Pavlov // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Вінниця, грудень 2014 р. — 2014. — С. 30-37.
34. Фізичні та математичні моделі перенесення теплової енергії в біологічне середовище [Текст] / Й. І. Стенлець, В. П. Кожем`яко, С. М. Злепко, С. В. Павлов // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2013. - № 1. - С. 88-93.
35. Фізичне та математичне моделювання ультразвукових методів діагностики стану здоров`я людини [Текст] / Й. І. Стенлець, С. В. Павлов, А. В. Рябіченко, К. А. Літвінов // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2013. - № 2. - С. 48-57.
36. Метод автоматического определения сегментационного порога для повышения качества прогнозирования параметров изображений [Текст] / С. В. Павлов, А. А. Поплавський, А. А. Поплавськая, Н. П. Бабюк // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2013. - № 2. - С. 8-12.
37. Павлов, С. В. Оцінювання розходження між емпіричним та теоретичним розподілами кровонаповнення нижніх кінцівок за допомогою критерію Пірсона [Текст] / С. В. Павлов, С. В. Сандер, Т. І. Козловська // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2013. - № 2. - С. 67-71.
38. СКТБ «Квантрон» – 25 років ідеям майбутнього [Текст] / В. П. Кожем`яко, С. В. Павлов, В. І. Маліновський, О. О. Штельмах // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2013. - № 2. - С. 5-7.
39. Оцінювання динамічних змін конфігурації зображень мікросудин кон`юктиви ока [Текст] / В. П. Кожем`яко, С. В. Павлов, П. Ф. Колісник, Н. П. Бабюк // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2014. - № 1. - С. 95-103.
40. Ровира, Р. У. Імітаційне моделювання монте-карло для вивчення поширення поляризованого світла в біологічній тканині [Текст] / Р. У. Ровира, С. В. Павлов // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2014. - № 2. - С. 56-61.
41. Романюк С. О. Підвищення фізичної коректності дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні. [Текст] / С. О. Романюк, С. В. Павлов, Р. Ю. Довгалюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2014. - № 4. - С. 201-204.
42. Методологія реалізації оптико-електронного каналу офтальмоскопа для діагностування патологій сітківки ока [Текст] / А. О. Рожман, С. В. Павлов, І. Д. Івасюк, М. Г. Тарновський // Фотобіологія та фотомедицина. - 2013. - № 1, 2. - С. 124-128.
43. Метод побудови інформаційного забезпечення санаторно-курортної установи [Текст] / А. П. Моторний, С. М. Злепко, С. В. Павлов [та ін.] // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія "Інформатика та моделювання". – 2013. – № 19 (992). – С. 97–105.
44. Застосування оптико-електронних технологій для оброблення біомедичних зображень шляхом формування інформаційних ознак [Текст] / С. В. Павлов, О. Д. Азаров, Д. В. Вовкотруб, Н. П. Бабюк // Проблеми інформатизації та управління. – Київ : НАУ, 2013. – № 1(41). - С. 81-87.
45. Нечіткі експертні оптико-електронні системи для аналізу біомедичних зображень (наприклад, діагностики глаукоми) [Текст] / С. В. Павлов, О. Д. Азаров, Й. Р. Салдан [та ін.] // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2013. - № 1.
46. Фізичні та математичні моделі реологічних переходів у біологічному організмі [Текст] / Й. І. Стенцель, С. В. Павлов, О. Д. Азаров, Л. І. Петросян // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2013. - № 3.
47. Стенцель Й. І. Принципи фізичного та математичного моделювання неінвазивних методів діагностики стану здоров`я людини [Текст] / Й. І. Стенцель, С. В. Павлов, С. М. Злепко // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2013. - № 3.
48. Павлов С. В. Оброблення фотоплетизмографічних сигналів за допомогою вейвлет-перетворення [Текст] / С. В. Павлов, В. Б. Василенко, Т. І. Козловська // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2013. - № 1 (25). - С. 47-53.
49. Laser photoplethysmography in integrated evaluation of collateral circulation of lower extremities [Electronic resource] / S. V. Pavlov, S. V. Sander, T. I. Kozlovska [etc.] // Proc. SPIE. Optical Fibers and Their Applications 2012, Krasnobrod, Poland, 11 January 2013. – 2013. – Vol. 8698. – DOI: 10.1117/12.2019336.
50. Research of optical properties of biotissue on the basis of numeral modeling of photons transport [Текст] / R. H. Rovira, S. V. Pavlov, O. D. Azarov, O. S. Kaminsky // Фотобіологія та фотомедицина. - 2012. - № 1, 2. - С. 127-131.
51. Павлов С. В. Генератор на інфрачервоних світлодіодах для міліметрової терапії [Текст] / С. В. Павлов, А. Ф. Яненко, С. Н. Перегудов // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2012. - № 3.
52. Оптико–електронні технології оброблення багатоградаційного біозображення методом узагальненого w-спектра зв`язності [Текст] / В. П. Кожем`яко, С. В. Павлов, Й. Р. Салдан, А. О. Рожман // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2012. - № 1. - С. 93-98.
53. Аналіз розподілів азимутів та еліптичностей поляризації лазерних зображень плазми крові для діагностики патологічних змін молочних залоз [Текст] / О. П. Мінцер, С. В. Павлов, Н. І. Заболотна, Б. П. Олійниченко // Фотобіологія та фотомедицина. - 2011. - № 1. - С. 118-123.
54. Імітаційна модель розповсюдження оптичного випромінювання в біотканинах [Текст] / С. В. Павлов, С. Є. Тужанський, T. I. Козловська, A. M. Козак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 3. - С. 191-194.
55. Інформаційні технології підвищення якості біомедичних зображень [Текст] / С. В. Павлов, Д. В. Вовкотруб, Р. Ю. Довгалюк, А. Хані // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2011. - № 2.
56. Осинский, В. И. Перспективы rgb светодиодных устройств в медицине. применение реверсивного включения светодиодов на пути получения интегрированых rgb источников белого света [Текст] / В. И. Осинский, С. В. Павлов, П. В. Деминский // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2011. - № 1. - С. 93-97.
57. Павлов, С. В. Фізико-математична модель взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, Д. О. Ковальський // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2011. - № 2. - С. 127-132.
58. Павлов, С. В. Оброблення біомедичних зображень із застосуванням швидкого перетворення фур`є [Текст] / С. В. Павлов, Д. В. Вовкотруб, Р. Ю. Довгалюк // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2011. - № 2. - С. 96-101.
59. Павлов С. В. Фізико-математична модель взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, Д. О. Ковальський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2011. – № 2 (22). – С. 127‑132.
60. Аналіз та перспективи застосування лазерних та світлодіодних джерел світла на квантово-розмірних структурах для фотомедицини [Текст] / В. І. Осінський, С. В. Павлов, С. Є. Тужанський О. С. Камінський // Фотобіологія та фотомедицина. - 2010. - № 1,2. - С. 104-109.
61. Лазерні та фотонні джерела світла для фотомедицини [Текст] / В. І. Осінський, С. В. Павлов, С. Є. Тужанський [та ін.] // Фотобіологія та фотомедицина. - 2010. - № 3,4. - С. 91-97.
62. Інформаційні оптико-електронні технології аналізу біомедичних зображень [Текст] / С. В. Павлов, О. Д. Азаров, А. М. Коробов [та ін.] // Проблеми інформатизації та управління. – Київ : НАУ, 2010. – № 1(29). - С. 127-135.
63. Реологічні моделі молекули води та її сполук [Текст] / Й. І. Стенцель, Й. Р. Салдан, С. В. Павлов, В. П. Кожем`яко // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2010. - № 1. - С. 202-212.
64. Проектування волоконно-оптичних сенсорів в контексті побудови оптико-електронних приладів дослідження периферійного кровотоку [Текст] / С. В. Павлов, О. Д. Азаров, В. Б. Василенко, Р. В. Просоловський // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2010. - № 1. - С. 124-133.
65. Павлов, С. В. Алгоритми ущільнення цифрових зображень [Текст] / С. В. Павлов, Р. Ю. Довгалюк // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2010. - № 2. - С. 194-198.
66. Спектроскопічний метод оцінювання субкон`юнктивного судинного русла ока [Текст] / С. В. Павлов, П. Ф. Колісник, А. О. Рожман, В. Д. Мартинюк // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2009. - № 1. - С. 164-169.
67. Інформаційні технології оброблення фотоплетизмографічних сигналів на основі фур`є-перетворень [Текст] / С. В. Павлов, М. О. Прокопова, Т. І. Козловська, Мерелін Мазен // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2009. - № 2. - С. 164-172.
68. Павлов С. В. Інформаційні технології оброблення фотоплетизмографічних сигналів на основі Фур`є-перетворень [Текст] / С. В. Павлов, М. О. Прокопова, Т. І. Козловська, Мерелін Мазен // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – №2 (18). – С. 164‑172.
69. Аналіз методів взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами та шляхи їх удосконалення [Текст] / С. В. Павлов, В. П. Думенко, Т. І. Козловська, С. М. Марков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2008. – № 2(32). – C. 129–135.
70. Павлов, С. В. Використання волоконно-оптичних сенсорів у біомедичних дослідженнях [Текст] / С. В. Павлов, Р. В. Просоловський, Т. І. Козловська // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2008. - № 1. - С. 154-159.
71. Оптико електронні технології для пульсодіагностики [Текст] / С. В. Павлов, П. Ф. Колісник, С. С. Куленко [та ін.] // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2008. - № 1. - С. 136-143.
72. Павлов, С. В. Аналіз методів розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах на основі застосування методу Монте-Карло [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, В. П. Думенко // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2008. - № 2. - С. 139-144.
73. Павлов С. В. Використання волоконно-оптичних сенсорів у біомедичних дослідженнях / С. В. Павлов, Р. В. Просоловський, Т. І. Козловська // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008. – №1 (15). – C. 154‑159. – ISSN 1681-7893.Муфтеев В. Г. Моделирование плавности оси автомобильной дороги / В. Г. Муфтеев, В. Г. Голощапов, М. М. Абдуллин, П. А. Федоров, М. М. Фаттахов, А. Н. Романюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технічних процесах. – 2014. – №3. – C. 189‑193. – ISSN 2219-9365.
74. Інформаційні технології перетворення фотоплетизмографічних сигналів [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Павлов, І. В. Мисловський, В. П. Думенко // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2007. - № 1. - С. 128-133.
75. Павлов С. В. Аналіз методів розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах на основі застосування методу Монте-Карло / С. В. Павлов, В. П. Думенко, Т. І. Козловська // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008. ‑ №2 (16) – С. 139–144. – ISSN 1681-7893.
76. Павлов, С. В. Оброблення фотоплетизмографічних сигналів за допомогою вейвлет-перетворення [Текст] / С. В. Павлов, В. Б. Василенко, Т. І. Козловська // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2013. - № 1. - С. 47-53.

Тези доповідей (89)

1. Камінський О.С, Павлов С.В. Метод флуоресцентної спектроскопії в медичній діагностиці// Матеріали конференції «L Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2021)», Вінниця, 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/allvntu/index/pages/view/zbirn2021
2. Карась О. В. Аналіз типів нейромереж для системи підтримки прийняття рішень [Електронний ресурс] / О. В. Карась, С. В. Павлов // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9206.
3. Білоконний В. Д. Pixel-based parallel algorithm for retinal vessel tree segmentation [Електронний ресурс] / В. Д. Білоконний О. Д. Азаров, С. В. Павлов // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/10393.
4. Білоконний В. Д. Застосування методу узагальненого W-спектра зв`язності для оброблення багатоградаційного біозображення [Електронний ресурс] / В. Д. Білоконний, С. В. Павлов // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/10411.
5. Спектрофотометричні технології для дослідження стану біоотканин [Електронний ресурс] / Чанхао Юй, Ж. М. Хоменко, С. В. Павлов, А. К. Зильгараева // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/10412.
6. Information technologies for the analysis of the structural changes in the process of idiopathic macular rupture diagnostics [Електронний ресурс] / С. В. Павлов, Й. Р. Салдан, Д. В. Вовкотруб [та ін.] // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9664. Павлов С. В., Салдан Й. Р., Вовкотруб Д. В., Салдан Ю. Й., Василенко В. Б. Information technologies for the analysis of the structural changes in the process of idiopathic macular rupture diagnostics. Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. 2020. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9664.
7. Method of indicators forecasting of biomedical images using a parallel-hierarchical network [Електронний ресурс] / Л. І. Тимченко, Н. І. Кокряцька, С. В. Павлов [та ін.] // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9754. Тимченко Л. І., Кокряцька Н. І., Павлов С. В., Степанюк Д. С., Січко Т. В., Івасюк І. Д. Method of indicators forecasting of biomedical images using a parallel-hierarchical network. Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. 2020. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9754.
8. Concept and realization of backpack-type system for multichannel electrophysiology in freely behaving rodents [Електронний ресурс] / О. Чайковська, О. Пономаренко, О. Довгань [та ін.] // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9809. Чайковська О., Пономаренко О., Довгань О., Рокунець І., Павлов С., Власенко О., Кривов`яз О. Concept and realization of backpack-type system for multichannel electrophysiology in freely behaving rodents. Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. 2020. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9809.
9. Юй Чанхао Аналіз спектрофотометричних методів для дослідження стану судин мозгового кровообігу [Електронний ресурс] / Чанхао Юй, С. В. Павлов // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/10414.
10. Використання 3d-зображень для діагностики генетичних захворювань [Текст] / О. Н. Романюк, С. В. Павлов, С. О. Романюк, О. В. Романюк // Матеріали ювілейної XX Міжнародної конференції з математичного моделювання, м. Херсон, 16-20 вересня 2019 р. – Херсон : ХНТУ, 2019. – С. 37.
11. Камінський О.С, Павлов С.В. Застосування флуоресценції при проведенні діагностики шкірних захворювань [Електронний ресурс] // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 березня 2019 р. - Електрон. текст. дані. - 2019. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2019/index
12. Zabolotna, N. I. Intellectualized system of 2d- muller –matrix tomography for diagnostics of fractional layers of biological tissue [Text] / N. I. Zabolotna, S. V. Pavlov, R. Rovira // Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. – 2019. – P. 142-144.
13. Information models for assessment of coronary heart disease destabilization, based on the analysis of the level of soluble vascular adhesion molecules [Text] / V. K. Serkova, S. V. Pavlov, V. F. Romanоva [etc.] // Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. – 2019. – P. 145-149.Serkova V. K., Pavlov S. V., Romanоva V. A., Monastyrskiy Yu. I., Wójcik W., Dzierżak R., Zlepko S. M., Kuzminova N. V. Information models for assessment of coronary heart disease destabilization, based on the analysis of the level of soluble vascular adhesion molecules. Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. 2019. P. 145-149.
14. Про можливість застосування випромінювання зеленого діапазону спектра для профілактики синдрому діабетичної стопи [Текст] / А. М. Коробов, С. М. Шульга, К. С. Білошенко [та ін.] / Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. – 2019. – С. 199-205.Коробов А. М., Шульга С. М., Білошенко К. С., Рябенко Ю. А., Павлов С. В., Мандрика Я. А., Поживаторов С. В., Аврунін О. Г. Про можливість застосування випромінювання зеленого діапазону спектра для профілактики синдрому діабетичної стопи. Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. 2019. С. 199-205.
15. Хромотерапия в комплексном лечении хронических осложнений сахарного диабета [Текст] / А. М. Коробов, С. В. Павлов, А. Ю. Клапоущак [та ін.] // Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. – 2019. – P. 196-199.Коробов А. М., Павлов С. В., Клапоущак А. Ю., Колупаева Т. В., Козырь Е. В., Бойкачева О. М. Хромотерапия в комплексном лечении хронических осложнений сахарного диабета. Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. 2019. P. 196-199.
16. Про застосування низькоінтенсивного випромінювання червоного діапазону спектра для профілактики синдрому діабетичної стопи [Текст] / А. М. Коробов, С. М. Шульга, К. С. Білошенко [та ін.] // Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. – 2019. – P. 207-212.Коробов А. М., Шульга С. М., Білошенко К. С., Сухов В. М., Рябенко Ю. А., Павлов С. В., Мандрика А. Я., Курмаз П. В. Про застосування низькоінтенсивного випромінювання червоного діапазону спектра для профілактики синдрому діабетичної стопи. Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. 2019. P. 207-212.
17. Про можливість застосування випромінювання синього діапазону спектра для профілактики синдрому діабетичної стопи [Текст] / А. М. Коробов, С. М. Шульга, К. С. Білошенко [та ін.] / Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. – 2019. – P. 213-218.Коробов А. М., Шульга С. М., Білошенко К. С., Рябенко Ю. А., Павлов С. В., Мандрика Я. А., Салтановская М. І., Аврунін О. Г. Про можливість застосування випромінювання синього діапазону спектра для профілактики синдрому діабетичної стопи. Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. 2019. P. 213-218.
18. Технико-физические аспекты лазерной хирургии [Текст] / В. В. Холин, В. С. Войцехович, Г. А. Долинский [и др.] // Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. – 2019. – С. 267-268.Холин В. В., Войцехович В. С., Долинский Г. А., Павлов С. В., Петрушко Ю. А., Привалов А. П., Ромаев С. Н. Технико-физические аспекты лазерной хирургии. Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. 2019. С. 267-268.
19. Павлов C. В. Інформаційна технологія для аналізу структурних змін при діагностиці томограм ока за допомогою оптичної когерентної томографії [Текст] / С. В. Павлов, Й. Р. Салдан, Н. П. Бабюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукоємні технології в інфокомунікаціях», м. Харків, 23-25 травня 2019 р. – 2019. – С. 89-90.
20. Optical methods of processing of biomedical image of retinal macular region of the eye [Електронний ресурс] / Y. R. Saldan, S. V. Pavlov, D. V. Vovkotrub, Y. Y. Saldan // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/5203.
21. Optoelectronic methods for analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region [Текст] / S. V. Pavlov, A. S. Barylo, T. I. Kozlovska, P. O. Kravchuk // Матеріали XLVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 24-25 травня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 189-192.
22. Козловська Т. Determining of the peripheral blood circulationof an amdominal wall using photoplethysmographic device [Електронний ресурс] / Т. Козловська, С. Павлов // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2018/paper/view/3822.
23. Розробка оптичного каскаду світлодіодної рукоятки приладу «LIKA-LED» [Текст] / В. В. Холін, В. І. Івасенко, О. М. Чепурна [та ін.] // Матеріали XLVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 24-25 травня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 192-193.
24. Павлов С. В. Система для діагностування патологій молочних залоз за Джонс-матричним картографуванням плівок плазми крові [Електронний ресурс] / С. В. Павлов, Н. І. Заболотна, О. В. Карась // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/5293.
25. Optical methods of processing biomedical image of retinal macular region of the eye [Текст] / Y. R. Saldan, S. V. Pavlov, D. V. Vovkotrub, Y. Y. Saldan // Materials XLIX International Scientific and Practical Conference “Application of Lasers in Medicine and Biology” and “2nd Gamaleia`s Readings”, Hajduszoboszlo, Hungary, 3–7 October 2018. – Харків, 2018. – С. 195-196.
26. Development of the international medical research center on the estimation of the state of human health and its rejuvenation [Текст] / S. V. Pavlov, S. M. Zlepko, W. T. Wójcik [etc.] // Матеріали XVIII- міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2018)", Одеса (Затока), 8-13 червня 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 116-119.
27. Павлов С. В. Оброблення та аналіз зображень в мультифункціональній інтелектуалізованій системі лазерної поляриметрії біологічних об`єктів [Текст] / С. В. Павлов, Н. І. Заболотна, О. В. Карась // Матеріали XLVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 24-25 травня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 176-177.
28. Експериментальне дослідження розігріву води лазерним випромінюванням різної довжини хвилі [Текст] / В. В. Холін, О. М. Чепурна, С. В. Павлов [та ін.] // Матеріали XLVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 24-25 травня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 145-147.
29. Efficiency of optical-electronic systems and methods application to the analysis of structural changes in the process of eye grounds diagnosis [Текст] / Y. R. Sakdan, S. V. Pavlov, D. V. Vovkotrub [etc.] // Матеріали XLVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 24-25 травня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 179-181.
30. Мобільна матриця-трансформер Коробова А. – Коробова В. «Барва-СДС/МОБ» для профілактики та лікування синдрому діабетичної стопи [Текст] / А. М. Коробов, В. А. Коробов, С. В. Коробов [ та ін.] // Materials XLIX International Scientific and Practical Conference “Application of Lasers in Medicine and Biology” and “2nd Gamaleia`s Readings”, Hajduszoboszlo, Hungary, 3–7 October 2018. – Харків, 2018. – С. 243-244.
31. Заболотна Н. І. Processing and analysis of images in the intellectualized laser polarimetry system of biological objects [Electronic resource] / Н. І. Заболотна, С. В. Павлов, О. В. Карась // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/4308.
32. Мультиспектральная лечебно-диагностическая установка для фотодинамической терапии опухолей [Текст] / В. С. Войцехович, С. В. Павлов, Н. Т. Петраш [и др.] / Матеріали XVIII- міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2018)", Одеса (Затока), 8-13 червня 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 135-138.
33. Павлов С. В. Лазерна фотоплетизмографія для оцінювання периферичного кровообігу нижніх кінцівок [Електронний ресурс] / С. В. Павлов, С. В. Сандер, Т. І. Козловська // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/5213.
34. Video-polarimetric system for optimization of data acquisition to improve the accuracy [Текст] / R. R. Rovira, M. M. Bayas, S. V. Pavlov, T. I. Kozlovskaya // Матеріали XLVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 24-25 травня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 181-183.
35. Zabolotna N. I. Multiparametric system of blood plasma Mueller-Jones polarimetry for breast fibroadenoma diagnosis [Текст] / N. I. Zabolotna, S. V. Pavlov, K. O. Radchenko // Materials XLIX International Scientific and Practical Conference “Application of Lasers in Medicine and Biology” and “2nd Gamaleia`s Readings”, Hajduszoboszlo, Hungary, 3–7 October 2018. – Харків, 2018. – С. 220-222.
36. Камінський О. С. Застосування оптичної спектроскопії при проведенні фотодинамічної діагностики [Текст] / О. С. Камінський, С. В. Павлов // Збірник тез доповідей шостої міжнародної науково-технічної конференції "Оптоелектронні інформаційні технології “Фотоніка ОДС – 2018”, м. Вінниця, 2-4 жовтня 2018 р. – Вінниця : Вид-во ПП “ТД Едельвейс і К”, 2018. – С. 103-104.
37. Камінський О. С. Застосування джерел когерентного випромінювання у терапії [Електронний ресурс] / О. С. Камінський, С. В. Павлов // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2017/paper/view/2098.
38. Розробка методу та системи для вибіркового лазерного опромінення по заданим координатам [Текст] / А. М. Капля, Є. В. Каптановський, О. М. Чепурна [та ін.] // Матеріали XLVII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 12-14 жовтня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 134-135.
39. Закономірності дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання різних ділянок видимого діапазону спектра на мікроциркуляцію крові здорової людини [Текст] / А. М. Коробов , С. В. Павлов , Д. В. Вовкотруб [та ін.] // Матеріали XLVII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 12-14 жовтня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 113-115.
40. Розробка оптичного каскаду світлодіодної рукоятки приладу «LIKA-LED» [Текст] / В. В. Холін, Ю. В. Петрушко, О. М. Чепурна, С. В. Павлов // Матеріали XLVII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 12-14 жовтня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 133-134.
41. Моделювання термодінамічних методів у біологічних об`єктах для репродукції у рибнiй галузі [Текст] / Н. В. Тітова, Й. І. Стенцель, С. В. Павлов, С. М. Злепко // Матеріали XLVI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 25-27 травня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 137-139.
42. Інформаційна технологія для корекції функціонального стану оператора [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Павлов, Л. Г. Коваль [та ін.] // Матеріали XVII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2017)", Одеса (Затока), 8-13 червня 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 144.
43. Низькоенергетична світлодіодна технологія впливу на репродуктивні системи об`єктів рибного господарства [Текст] / Н. В. Тітова, С. В. Павлов, С. М. Злепко, С. В. Костішин // Матеріали XVII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2017)", Одеса (Затока), 8-13 червня 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 119.
44. Сандер С. В. Фотоплетизмографічний прилад для дослідження тонусу судин та оцінки життєздатності нижніх кінцівок [Текст] / С. В. Сандер, Т. І. Козловська, С. В. Павлов // Матеріали XLVI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 25-27 Травня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 92-94.
45. Monitoring of oxygen concentration changes by diode laser light diffuse reflectance [Текст] / V. V. Kholin,I. V. Komarov , O. M. Chepurna [etc.] // Матеріали XLVII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 12-14 жовтня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 104-105.
46. Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on the base of optoelectronic methods [Текст] / S. V. Pavlov, A. S. Barylo, T. I. Kozlovska, P. O. Kravchuk // Матеріали XLVI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", Харків, 25-27 травня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 7-8.
47. The optical-electronic device for integrated evaluation of collateral circulation of lower extremities [Текст] / S. V. Pavlov, Yu. O. Bezsmertnyi, S. M. Zlepko, H. V. Bezsmertna // Матеріали XLVII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 12-14 жовтня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 42-44.
48. Експериментальна перевірка методу фотодинамічної терапії із модульованим режимом лазерного опромінювання [Текст] / В. В. Холін, О. М. Чепурна, І. О. Штонь [та ін.] // Матеріали XLVI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 25-27 травня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 96-98.
49. Energy harvesting: an interesting topic for education programs in engineering specialities [Текст] / V. Vassilenko, S. Valtchev, J.Pamies Teixeira, S. Pavlov // Proceedings of the tenth international scientific-practical conference «Internet-Education-Science» (IES-2016), Vinnytsia, 11-14 October, 2016. - Vinnytsia : VNTU, 2016. - С. 149-156.
50. Вяткін С. В. Аналіз основних класів алгоритмів рендерингу [Електронний ресурс] /С. В. Павлов С. О. Романюк // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=20&mat=340
51. Павлов С. В. Застосування флуоресценції спектроскопії при проведенні фотодинамічної діагностики [Електронний ресурс] / С. В. Павлов, О. С. Камінський // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2016/paper/view/411.
52. Титова Н. В. Вплив режимів освітлення на розвиток личинок риб [Текст] / Н. В. Титова, С. В. Павлов, С. М. Злепко // Матеріали XVI міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2016)", Одеса (Затока), 10-15 червня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 145.
53. Павлов С. В. Застосування оптико-електронних систем для аналізу структурних змін при діагностиці очного дна [Текст] / С. В. Павлов, І. І. Салдан, Д. В. Вовкотруб // Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 6-8 жовтня 2016 р. – Харків–Буковель, 2016. – С. 132-134.
54. Тітова Н. В. Застосування фототехнологій для ефективного штучного вiдтворення гідробіонтів [Текст] / Н. В. Тітова, С. В. Павлов, С. В. Злепко // Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 26-28 травня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 154-156.
55. Оптичні методи оцінювання локального тонусу судин [Текст] / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, С. В. Сандер, А. Ю. Клапоущак // Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 6-8 жовтня 2016 р. – Харків–Буковель, 2016. – С. 135-136.
56. Method for the optimization of data acquisition to improve the accuracy of a video-polarimetric system [Текст] / R. R. Rovira, M. M. Bayas, S. V. Pavlov, T. I. Kozlovskaya // Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 26-28 травня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 158-160.
57. Влияние света на биологические объекты (на примере развития гидробионтов) [Текст] / Н. В. Титова, С. В. Павлов, С. М. Злепко // Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 6-8 жовтня 2016 р. – Харків–Буковель, 2016. – С. 104-105.
58. Можливість визначення рівня сатурації в пухлині із використанням світлодіодних та лазерних джерел випромінювання [Текст] / О. М. Чепурна, І. О. Штонь, В. С. Войцехович [та ін.] // Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 26-28 травня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 193-194.
59. Титова Н. В. Свет и его влияние на репродуктивную систему лососевых видов рыб [Текст] / Н. В. Титова, С. В. Павлов, С. М. Злепко // Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 6-8 жовтня 2016 р. – Харків–Буковель, 2016. – С. 105-106.
60. Застосування оптико-електронних систем для аналізу структурних змін при діагностиці очного дна [Текст] / С. В. Павлов, Д. В. Вовкотруб, В. А. Стасенко, І. І. Салдан // Матеріали XVI міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2016)", Одеса (Затока), 10-15 червня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 41-43.
61. Метод фотодинамічної терапії із додатковим моніторингом рівня оксигенації пухлинної тканини [Текст] / В. В. Холін, О. М. Чепурна , І. О. Штонь [та ін.] // Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 6-8 жовтня 2016 р. – Харків–Буковель, 2016. – С. 145-147.
62. Using of optic-electronic system for analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body [Текст] / S. V. Pavlov, S. M. Zlepko, T. I. Kozlovska, S. V. Sander // Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 26-28 травня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 143-145.
63. Using of optoelectronic methods for analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region [Текст] / S. V. Pavlov, A. S. Barylo, T. I. Kozlovska, P. O. Kravchuk // Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 26-28 травня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 108-110.
64. Романюк С. О. Використання тривимірної графіки в медицині [Електронний ресурс] / С. О. Романюк, С. В. Павлов // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015), Вінниця, 16-17 квітня 2015 р. - Електронні текстові дані. - 2015. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=11&mat=104.
65. Універсальний апарат для лазерної терапії [Текст] / С. В. Павлов, С. Є. Тужанський, А. М. Сахно, Р. Д. А.Крістенсен// Матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 27-30 травня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 162-163.
66. Павлов С. В. Оптико-електронний пристрій для дослідження сітківки ока [Текст] / C. B. Павлов, Д. В. Вовкотруб , Л. В. Абраменко // Матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 27-30 травня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 147-148.
67. Визначення динаміки накопичення фотосенсибілізатора в пухлині методом волоконно-оптичної спектроскопії [Текст] / О. М. Чепурна, І. О. Штонь, В. С. Войцехович [та ін.] // Матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 27-30 травня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 156-158.
68. Можливості моніторингу оксигенації пухлинної тканини методом спектроскопії зворотнього дифузного відбиття світла [Текст] / О. М. Чепурна, І. О. Штонь, В. С. Войцехович [та ін.] // Матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 27-30 травня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 153-155.
69. Компьютерная диагностика оптико-анизотропных структур плазмы крови на основе метода нечетких множеств [Текст] / H. И. Заболотная, C. B. Павлов, Р. Ровира, Б. П. Олийниченко // Матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 27-30 травня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 130-131.
70. Ефективність системи поляризаційної орієнтаційної томографії гістологічних зрізів у діагностиці патології печінки пацюків [Текст] / H. I. Заболотна, C. B. Павлов, K. O. Радченко, A. K. Краснощока // Матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 27-30 травня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 127-129.
71. Computer diagnostics of optical and anisotropic structure of blood plasma on the basis of fuzzy sets [Текст] / N. I. Zabolotna, S. V. Pavlov, R. H. Rovira, B. P. Oliynichenko // Матеріали XIV міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2015)", Одеса (Затока), 5-10 червня 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 159.
72. Оптико-електронний прилад для оцінювання периферичного кровообігу нижніх кінцівок [Текст] / C. B. Павлов, H. I. Сандер, K. O. Козловська , A. K. Клапоущак // Матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 27-30 травня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 146-147.
73. Заболотна Н. І. Інформативність методів картографування еліптичностей поляризації лазерних мікроскопічних зображень плівок плазми крові у діагностиці онкологічних змін молочних залоз [Текст] / Н. І. Заболотна, С. В. Павлов, Б. П. Олійниченко // Матеріали ХLII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 11-13 грудня 2014 р. – Яремче, 2014. – С. 151-155.
74. Застосування фотодинамічної терапії у лікуванні онкологічних захворювань [Текст] / С. В. Павлов, О. С. Камінський, В. В. Холін, Р. Х. Ровіра // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2014)", Одеса (Затока), 6-12 червня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 133-134.
75. Особливості проектування медичної інформаційної системи для спортивної галузі [Текст] / C. В. Павлов, С. В. Сандер, В. Б Василенко, Т. І. Козловська // Матеріали XXXХI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 28-31 травня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 94-95.
76. Rovira R. H. Video polarimetry of objects embedded in strongly scattering media with monte carlo techniques [Текст] / R. H. Rovira, S. V. Pavlov // Матеріали XXXХI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 28-31 травня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 155-156.
77. Rovira R.H. Optimization of video polarimetry measurements under uncertainties [Текст] / R. H. Rovira, S. V. Pavlov // Матеріали ХXXXII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 11-13 грудня 2014 р. – Яремче , 2014. – С. 149-151.
78. Павлов С. В. Застосування флуоресценції та відбівної спектроскопії при проведенні діагностики [Текст] / C. В. Павлов, О. С. Камінський // Матеріали XXXХ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 2-5 жовтня 2013 р. – Ялта , 2013. – С. 197-198.
79. Інформативність картографування азимутів поляризації лазерних мікроскопічних зображень плівок плазми крові для діагностики доброякісних змін молочної залози [Текст] / C. В. Павлов, Н. І. Заболотна, А. К. Краснощока, К. О. Радченко // Матеріали XXXХ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 2-5 жовтня 2013 р. – Ялта, 2013. – С. 132-135.
80. Моделирование спектроскопических методов анализа состояний биотканей [Текст] / Р. У. Ровира, C. В. Павлов, В. Б. Василенко, М. М. Байас // Матеріали XXXХ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 2-5 жовтня 2013 р. – Ялта , 2013. – С. 203-204.
81. Фотоплетизмографія в комплексній оцінці колатерального кровообігу нижніх кінцівок [Текст] / C. В. Павлов, С. В. Сандер, В. Б Василенко, Т. І. Козловська // Матеріали XXXХ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 2-5 жовтня 2013 р. – Ялта , 2013. – С. 73-74.
82. Павлов, С. В. Електроннi посiбники для вивчення загальної фiзики iноземними студентами довузiвської пiдготовки [Текст] / Творун О. В., Павлов С. В. // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 22.
83. Павлов, С. В. Навчальний дистанцiйний курс з лазерних медичних технологiй [Текст] / С. В. Павлов, О. В. Творун // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 21.
84. Павлов, С. Впровадження в навчальний процес дистанцiйного курсу застосування спектрофотометра СФ-46 в лабораторних роботах при викладаннi дисциплiни „Фiзичнi основи взаємодiї лазерного випромiнювання з речовиною” [Текст] / Сергiй Павлов, Олександр Камiнський, Хурадо Рональд Ровiра // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 20.
85. Павлов, С. Впровадження в навчальний процес дистанцiйного курсу «Оптоелектроннi медичнi системи» в рамках спецiальностi «Лазерна та оптоелектронна технiка» [Текст] / Сергiй Павлов, Дiна Вовкотруб // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 19.
86. Дистанционное обучение португальского языка студентов украинских вузов [Текст] / Валентина Василенко, Юлия Зелинская, Анна Сильва, Сергей Павлов, Виктор Мизерный // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 11.
87. Оптико-електронна експертна система для обробки біомедичних зображень [Текст] / С. В. Павлов, Д. В. Вовкотруб, В. Д. Мартинюк, А. Б. Огородніков // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2012)", Хмельницький, 5-8 червня 2012 р. – 2012. – С. 29.
88. Заболотна Н. І. Лазерна поляриметрія двошарових біологічних тканин для діагностики фізіологічного стану одного з парціальних шарів [Текст] / Н. І. Заболотна, С. В. Павлов, Р. Х. Ровіра // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2012)", Хмельницький, 5-8 червня 2012 р. – 2012. – С. 30-31.
89. Розробка нових принципів діагностики стану нормальних та патологічних біотканин за спектрами дифузного відбивання (теоретичні та експериментальні дослідження) [Текст] / В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, Г.О. Черноволик [та ін. ] // Пріоритети наукової співпраці ДФФД і БРФФД : матеріали спільних конкурсних проектів ДФФД і БРФФД (“ДФФД-БРФФД – 2005”). – Київ : ДІА, 2007. – С. 35–47.