Павлов Сергій Володимирович

Викладач ВНТУ

Наукова робота

Науковий напрям – біомедичні інформаційні оптико-електронні та лазерні технології для діагностування та фізіотерапевтичного впливу.
Займається питаннями удосконалення теорії розповсюдження оптичного випромінювання в біологічних об’єктах, зокрема, на основі застосування оптико-електронних систем, а також створення інтелектуальних біомедичних оптико-електронних око-процессорних систем діагностики та уніфікованих методик достовірного визначення основних гемодинамічних показників серцево-судинної системи із всебічним врахуванням ефектів розсіяння.
Має більш як 350 наукових публікацій, з них 315 наукових та 35 навчально-методичного характеру, в тому числі 92 у фахових виданнях, у тому числі 22 у наукометрічній базі Scopus та 15 навчальних посібників з грифом МОН України. Підготував 12 кандидатів наук.