Павлов Сергій Володимирович

Резюме

 

Доктор технічних наук, професор

 

Народився 16 травня 1964 року у м. Вінниця. У 1986 році закінчив Вінницький політехнічний інститут. З 1998 року працював доцентом кафедри лазерної та оптоелектронної техніки, а з 2008 року очолює кафедру фізики та фотоніки ВНТУ.


 В 1995 році  захистив у спеціалізованій раді ВДТУ кандидатську дисертацію „Дослідження методів і розробка універсальних інформаційно-вимірювальних систем з оптичним перетворенням біомедичної інформації” за спеціальністю 05.11.16 “Інформаційно-вимірювальні системи  (в науці і промисловості)”.

У травні 2008 році захистив у спеціалізованій раді ВНТУ докторську дисертацію „Неінвазивні оптико-електронні прилади та системи діагностики мікроциркуляції периферійного кровообігу”  за спеціальністю 05.11.17 „Біологічні та медичні прилади і системи”.

Науковий напрямок – біомедичні інформаційні оптико-електронні та лазерні технології. 
Займається питаннями удосконалення теорії розповсюдження оптичного випромінювання в біологічних об’єктах, зокрема, на основі застосування оптико-електронних систем „око-процесорного типу”, а також створення інтелектуальних біомедичних оптико-електронних око-процессорних  систем діагностики основних гемодинамічних показників серцево-судинної системи.  Має медалі та відзнаки.

Стаж наукової роботи  - 22 років,  педагогічної роботи  -  15  років.

Надруковано більш 150 наукових праць, з них 2 монографії, 14 навчальних посібників, 56 статтей у фахових виданнях та отримано 35 патентів та авторських свідоцтв України, Російської Федерації та СРСР.

Підготував 5 кандидатів наук.

 

E-mail: psv@vntu.vinnica.ua